Delegowanie pracowników za granicę

Jest sytuacją, w której polski pracodawca wysyła swoich pracowników do wykonywania usługi na terenie innego państwa w Europie.

Aby w pełni bezpiecznie i legalnie  pracować na zagranicznych rynkach – bez obaw o nie dopełnienie skomplikowanych procedur, najlepiej skorzystać z usług zaufanego partnera, który wesprze w formalnej obsłudze kontraktów.

Crede Experto od 2005 roku zajmuje się rozliczaniem zagranicznych kontraktów. Aktualnie obsługujemy większość krajów europejskich i prawdopodobnie wszystkie możliwe branże.

Jesteśmy zaawansowanymi praktykami w dziedzinie delegowania za granicę. Stale koordynujemy projekty zagraniczne naszych Klientów zdobywając ich szczere zaufanie i umożliwiając im szeroki rozwój w branży usług świadczonych za granicą.

Profesjonalnie doradzamy w zakresie:

 • prawa właściwego mającego zastosowanie przy delegowaniu pracowników,
 • dokonujemy wyceny rentowności kontraktów w zakresie kosztów personalnych i kosztorysowania projektów zagranicznych,
 • przygotowujemy komplet niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy z Klientem – przygotowanie dokumentów pracowniczych, jak również wzorów dokumentów dotyczących współpracy z klientem,
 • opracowujemy pełną dokumentacje pracowniczą, wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami i dodatkowymi dokumentacjami,
 • dokonujemy rejestracji pracowników za granicą i niezbędnych notyfikacji w zależności od wymogów danego kraju,
 • ustalania stawek minimalnych wynagrodzeń przy kontraktach zagranicznych,
 • opracowujemy właściwe sposoby liczenia podatków pracowników delegowanych, oparte na przepisach prawa ale również poparte szeroką praktyką, potwierdzoną licznymi kontrolami,
 • sporządzamy listy płac z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju zatrudnienia,
 • przygotowujemy przelewy pensji dla pracowników delegowanych w złotówkach i walutach obcych,
 • kompleksowo doradzamy w zakresie ustalania optymalnego modelu biznesowego,
 • prowadzimy pełną obsługę w zakresie polskiego ZUS i dokumentów A1,
 • obsługujemy opłacanie zaliczek na podatki za granicą,
 • obsługujemy opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za granicą,
 • koordynujemy kontrole ZUS, PIP, instytucji krajowych jak i zagranicznych,
 • obsługujemy opłacanie składek do zagranicznych kas urlopowych,
 • obsługujemy delegowanie za granicę osób państw trzecich,
 • na życzenie Klientów uczestniczymy w rozmowach handlowych,
 • opiniujemy kontrakty,
 • dokonujemy korekt i prawidłowych naliczeń spraw archiwalnych i korekt na zlecenie,
 • przeprowadzamy audyty przyjętych zasad rozliczania kontraktów zagranicznych obejmujących pracowników delegowanych,
 • udzielamy informacji, prowadzimy doradztwo w sprawach sądowych i odwoławczych.

Dodatkowo:

 • prowadzimy szkolenia,
 • konsultujemy projekty digitalizacji procesów delegowania,
 • projektujemy nowatorskie autorskie oprogramowanie na życzenie (Europapers),
 • na życzenie klienta prowadzimy dedykowaną infolinię dla pracowników delegowanych Klienta,
 • prowadzimy negocjacje z zagranicznymi związkami zawodowymi,
 • realizujemy audyty, przeglądy dokumentacji i projekty optymalizacyjne,
 • prowadzimy rozliczenia roczne i zwrot podatków zza granicy,
 • specjalizujemy się w obsłudze agencji pracy tymczasowej i operacjach masowych.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français