Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy – działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w dobie panującej pandemii COVID-19.

Przyznana wartość dotacji na kapitał obrotowy w okresie lipiec-wrzesień 2020 z Funduszy Europejskich wynosi 81 703,20 zł.