Rachunek ten będzie służył do wpłat zobowiązań z tytułu podatków CIT, PIT, VAT. Podatnik od nowego roku, nie będzie miał możliwości opłacania tych podatków inną metodą. Zwroty podatków i nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na np. rachunek podatnika.

DO ZAPAMIĘTANIA


Tylko do 31 grudnia 2019 r. będą aktywne dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych.

Obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. indywidualny mikrorachunek można już wygenerować, wystarczy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego i wpisać nr PESEL lub nr NIP.

UWAGA!

Ministerstwo ostrzega, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub numerów rachunków otrzymanych w inny sposób np.: e-mailem czy SMS-em.