Czy musisz mieć kasę rejestrującą sprzedając przez internet?

Nie.

Możesz korzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że:

  • dostawa towaru do klienta będzie dokonana wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
  • zapłata za towar będzie dokonana w całości na rachunek bankowy Twojej firmy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
  • dowody płatnicze powinny jednoznacznie określać kontrahenta oraz dokument, którego dotyczy płatność,
  • przedmiotem Twojej sprzedaży nie są towary i usługi wymienione poniżej:

dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep; kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 •  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych
  w motocyklach,
 •  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 •  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • usługi:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem, wyłącznie:– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne,– catering,
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

  Jeśli sprzedajesz towary z listy powyżej lub świadczysz wymienione usługi to musisz ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej od pierwszej transakcji.

 • Pamiętaj! Nie skorzystasz ze zwolnienia, w momencie gdy:

    1. Kupujący dokonuje odbioru towaru bezpośrednio u Ciebie w sklepie,
    2. zapłata za towar dokonana jest z konta osoby, która nie jest odbiorcą,
    3. zapłata za towar czy usługę jest w formie gotówki.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rejestrowania sprzedaży internetowej przy użyciu kasy rejestrującej on-line – zadzwoń do nas lub napisz: biuro@crede.com.pl.