W ramach świadczonych usług kadrowo-płacowych na terenie Francji, zapewniamy przedsiębiorstwom sporządzanie pism, wniosków, składanie deklaracji podatkowych.
Dodatkowo wykonujemy następujące czynności dla Klientów w ramach usług kadrowo-płacowych:

Kadry

 • przygotowujemy dokumentację w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, umów o pracę tymczasową z pracownikami pochodzenia polskiego, którzy są zatrudnieni we Francji oraz oddelegowanymi do pracy we Francji,
 • prowadzimy dokumentację personalną,
 • zakładamy, prowadzimy i archiwizujemy dwujęzyczne akta osobowe zatrudnianych pracowników,
 • projektujemy logiczne systemy obiegu dokumentów i dbamy o ich porządek i prawidłowość.

Płace

 • sporządzamy ewidencje czasu pracy w różnych systemach czasu pracy,
 • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników i sporządzamy listy płac oraz paski wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i francuskiego jak również wewnętrznymi regulaminami,
 • naliczamy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki w oparciu o otrzymane druki zwolnień,
 • naliczamy świadczenia dodatkowe oraz wynagrodzenia urlopowe,
 • wyliczamy zaliczki na francuski podatek dochodowy,
 • sporządzamy, składamy i dystrybuujemy roczne deklaracje podatkowe wg prawa francuskiego oraz według prawa polskiego dla pracowników i zleceniobiorców.

Dodatkowo

 • sporządzamy różnego rodzaju zestawienia pomocnicze i raporty na potrzeby zarządcze w języku polskim i/lub francuskim,
 • służymy bieżącym wsparciem z zakresu prawa polskiego i prawa francuskiego dla pracowników klientów, udzielamy wyjaśnień,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy klientom zmiany w przepisach z obszaru kadr i płac według prawa polskiego i francuskiego oraz informujemy o ich skutkach.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français