W ramach świadczonych dla Państwa usług wykonujemy następujące czynności:

  • sporządzamy listy płac z uwzględnieniem specyfiki rodzaju zatrudnienia,
  • przygotowujemy przelewy pensji dla pracowników tymczasowych w złotówkach i walutach obcych,
  • przygotowujemy komplet niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym, przygotowanie dokumentów pracowniczych, jak również wzorów dokumentów dotyczących współpracy,
  • opracowujemy właściwe sposoby liczenia podatków pracowników tymczasowych opartych na przepisach prawa,
  • prowadzimy pełną obsługę w zakresie polskiego ZUS i dokumentów A1 oraz kart EKUZ.

Dodatkowo:

    • projektujemy nowatorskie autorskie oprogramowanie na życzenie klienta (Europapers),

Zapraszamy do kontaktu, w celu poznania szczegółowej oferty.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français