Kadry i płace. Outsourcing kadr.

Jesteśmy specjalistami posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz praktykę z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym i innych uregulowań prawnych. Dążymy do pełnego zrozumienia struktury i polityki kadrowej naszych Klientów. Udzielamy rzetelnych i wyczerpujących porad, uwzględniając wszelkie aspekty danego zagadnienia i specyfikację problemu danego Klienta.

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące usługi:

Kadry
 • przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, umów o pracę tymczasową, umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich z pracownikami pochodzenia polskiego, jak również cudzoziemcami,
 • prowadzimy dokumentację personalną , zakładamy, prowadzimy i archiwizujemy akta osobowe zatrudnianych pracowników,
 • przygotowujemy regulaminy wewnętrzne,
 • projektujemy logiczne systemy obiegu dokumentów i dbamy o ich porządek i prawidłowość,
 • współpracujemy w imieniu klientów z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON, komornicy), sporządzamy pisma, prowadzimy rozmowy, udzielamy wyjaśnień.
Płace
 • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Polsce i sporządzamy listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami,
 • obsługujemy naliczenia pensji dla obcokrajowców, oraz pracowników delegowanych do innych państw na terenie Europy i wybranych krajów trzecich,
 • weryfikujemy bądź sporządzamy ewidencje czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, wraz ze sprawdzeniem poprawności druków, wniosków i innych załączników,
 • naliczamy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki w oparciu o otrzymane druki zwolnień, naliczamy świadczenia dodatkowe oraz wynagrodzenia urlopowe,
 • sporządzamy deklaracje miesięczne i roczne do ZUS, do Urzędów Skarbowych oraz PFRON,
 • sporządzamy, składamy i dystrybuujemy roczne deklaracje podatkowe PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzamy i dostarczamy do GUS sprawozdania dotyczące danych kadrowych.
Dodatkowo
 • sporządzamy różnego rodzaju zestawienia pomocnicze i raporty na potrzeby zarządcze,
 • jesteśmy wsparciem z zakresu prawa pracy dla pracowników klientów, udzielamy wyjaśnień,
 • na wniosek klienta bierzemy udział w spotkaniach i zebraniach, prowadzimy konsultacje i porady,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy klientom zmiany w przepisach z obszaru kadr i płac oraz informujemy o  ich skutkach,
 • przeprowadzamy audyty wewnętrzne, analizy, korekty za minione okresy.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français