Oferta tego rodzaju usług skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność nie tylko w Polsce, ale również na terenie innego kraju Europy.

Rozwój handlu i transportu międzynarodowego, technologii informatycznych oraz uznanie dla usług świadczonych przez polskich fachowców, stwarza ogromne szanse dla krajowych przedsiębiorstw na rozwój na zagranicznych rynkach. Zyski osiągane z zagranicy są często dużo większe niż z podobnej działalności w kraju.

Taka ekspansja ma wpływ na potrzeby firmy w obszarze obsługi księgowej oraz innych usług profesjonalnych doradztwa.

Jaki model działalności wybrać?
Delegować pracowników z Polski do pracy za granicą?
Otwierać spółkę w innym kraju?
Skorzystać z możliwości transgranicznego łączenia spółek?

To wszystko zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i jego potrzeb.
Rozumiemy tę branżę i specyfikę działalności na rynku międzynarodowym.

Stąd specjalny rodzaj usługi księgowej – księgowość firm transgranicznych. Dedykowana dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoje firmy na skalę międzynarodową.

Mamy świadomość innego rodzaju problemów w tego rodzaju księgowości, ryzyka kursowego, różnic w obowiązującym prawie, odmienności kulturalnej, zwyczajów biznesowych i odmiennych nawykach w komunikacji.

Jesteśmy solidnym partnerem zarówno dla zagranicznych przedsiębiorstw operujących w Polsce jak i dla polskich firm rozwijających się na rynkach zagranicznych. Zapewniamy nowoczesną, wszechstronną księgowość pozwalającą na punktualne dostarczanie informacji księgowych dla podmiotów operujących na różnych rynkach.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français