Status prawny cudzoziemca regulują przepisy – w każdym państwie sprawa będzie wyglądać trochę inaczej. Aktualnie ogromne znaczenie ma również prawo międzynarodowe i regulacje unijne na terenie Unii Europejskiej.

Specjaliści z Crede Experto posiadają wiedzę i wieloletnią praktykę,  dzięki której udzielają rzetelnych i kompetentnych porad w kwestii zatrudnienia obywateli z państw trzecich i obywateli Unii europejskiej.

Pakiet Cudzoziemcy. Świadczone przez nas usługi:

 • legalizacja zatrudnienia obcokrajowców w Polsce,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca,
 • pomoc przy wypełnianiu właściwych wniosków zgodnie z przepisami prawa i wymogami instytucji w celu udzielenia zezwolenia na pobyt i/lub pracę,
 • monitorowanie ważności wiz, zezwoleń na pracę i kart pobytu cudzoziemców,
 • wyliczanie wynagrodzeń w tym przygotowanie przelewów wynagrodzeń, podatku, ZUS,
 • uczestnictwo w procesie uzyskania:
  • wiz krajowych i wiz Schengen,
  • zezwoleń pobytowych,
  • zezwoleń na pracę,
  • procedurze oświadczeniowej w PUP,
 • pomoc przy ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskania certyfikatów rezydencji podatkowej,
 • pomoc przy uzyskaniu karty pobytu, niebieskiej karty UE, karty rezydenta długoterminowego UE.

Dodatkowo

 • służymy bieżącym wsparciem z zakresu zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich i UE dla pracowników klientów, udzielamy obszernych wyjaśnień,
 • sporządzamy różnego rodzaju zestawienia pomocnicze i raporty na potrzeby zarządcze,
 • na wniosek klienta bierzemy udział w spotkaniach i zebraniach, prowadzimy konsultacje i porady,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy klientom zmiany w przepisach z obszaru zatrudniania cudzoziemców oraz informujemy o  ich skutkach.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français