Pracodawco, od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje przepis, który zwalnia z opodatkowania wynagrodzenia pracowników, którzy nie skończyli 26 lat.

Poniżej informacje, które powinieneś wiedzieć:

Od kiedy obowiązuje ustawa?

Ustawa obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku.

Na nowych zasadach będzie wyliczane wynagrodzenie już za lipiec 2019 r., które wypłacone zostanie w sierpniu 2019 r.

Komu przysługuje zwolnienie z PIT?


Zwolnienie przysługuje osobom, które na dzień wypłaty wynagrodzenia nie ukończyły 26. roku życia.

Dotyczy przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • z pracy nakładczej,
  • ze stosunku służbowego,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • z tytułu umowy zlecenia.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zwolnienie nie przysługuje.

Ile wynosi limit zwolnienia z opodatkowania?


Zwolnienie z PIT ma zastosowanie do przychodów nie wyższych niż 35.636,67 zł w roku podatkowym 2019, w 2020 roku 85.528 zł. Wynagrodzenia wypłacone do końca lipca 2019 roku, pozostają opodatkowane bez zmian.

Jakie dokumenty młody pracownik powinien dostarczyć, aby mógł skorzystać ze zwolnienia PIT?

Aby młody pracownik mógł skorzystać ze zwolnienia, powinien dostarczyć oświadczenie.

Wzór oświadczenia zwolnienia

Od 2020 roku oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek PIT powinni dostarczyć młodzi pracownicy tylko jeśli przekroczą limit zwolnienia z PIT czyli 85.528,00 zł rocznie.

Od 2020 roku oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek PIT powinni dostarczyć młodzi pracownicy tylko jeśli przekroczą limit zwolnienia z PIT czyli 85.528,00 zł rocznie.

Oświadczenie młody pracownik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przykładowe wyliczenie wynagrodzeniaPrzykładowe wyliczenie ze zwolnieniem PIT

Przykładowe wyliczenie bez zwolnienia PIT