QUELQUES MOTS SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU EN FRANCE

2021
Lipiec

La France est l’une des destinations principales où les citoyens polonais partent travailler soit dans une entreprise française, soit dans le cadre d’un détachement. Malheureusement, ils ignorent très souvent que l’obtention de revenus est liée à l’obligation de déclarer et de payer l’impôt sur le revenu dans ce pays. Pour cela, il est nécessaire de connaître les principes de base du système fiscal français. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce sujet.

czytaj więcej

KILKA SŁÓW O PODATKU DOCHODOWYM WE FRANCJI

2021
Lipiec

Francja jest jednym z głównych kierunków, do których wyjeżdżają obywatele polscy w celu świadczenia pracy – zarówno do pracy w firmie francuskiej, jak i w ramach oddelegowania. Niestety bardzo często nie są oni świadomi, iż uzyskanie dochodów we Francji łączy się z obowiązkiem rozliczenia i zapłaty podatku w tym państwie. Niezbędna jest ku temu znajomość podstawowych zasad francuskiego systemu podatkowego. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu ten temat.

czytaj więcej

REZYDENT PODATKOWY / NIEREZYDENT PODATKOWY

2021
Lipiec

Pracownicy wyjeżdzający do pracy za granicę bardzo często zadają pytanie: kim jest rezydent podatkowy, nierezydent podatkowy? Pytanie to stawiają zarówno pracownicy, którzy do pracy za granicą jadą po raz pierwszy, jak i pracownicy, którzy są doświadczeni w wykonywaniu pracy w innych krajach. Jedni i drudzy często są niemile zaskakiwani przez zagraniczne urzędy wezwaniami i karami za niezłożenie rozliczenia rocznego. Poniżej postaramy się wyjaśnić te trudne pojęcia w jak najbardziej przystępny sposób.

czytaj więcej

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej

2020
Kwiecień

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele obowiązków formalnych. Decyzję o zakończeniu prowadzenia biznesu należy głęboko przemyśleć a przede wszystkim z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować. Poniżej lista spraw, która pomoże uporządkować i szczegółowo zaplanować i zorganizować cały proces.

czytaj więcej

Jak przetrwać w kryzysie

2020
Marzec

Sytuacja epidemii COVID-19 będzie trwać na pewno dłużej niż kilka tygodni, stąd działania transgranicznych firm usługowych muszą być ukierunkowane na odnalezienie się w nowej sytuacji i ustabilizowanie prowadzenia działalności w kryzysie.

czytaj więcej

Jak opanować chaos i działać w aktualnej sytuacji kryzysowej

2020
Marzec

Jak opanować chaos i działać w aktualnej sytuacji kryzysowej. Mały poradnik dla działów administracyjnych firm delegujących pracowników za granicę.

czytaj więcej

31.12.2019 r. ważny termin – INWENTARYZACJA

2019
Grudzień

Wraz z końcem roku wszyscy przedsiębiorcy bez względu na formy opodatkowania, zobowiązani są do przeprowadzenia inwentaryzacji. Przeprowadzenie inwentaryzacji może przebiegać w różny sposób, jednak w każdym przypadku musi zostać dokonana na dzień 31.12.2019 r.

czytaj więcej

Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

2019
Listopad

Każdemu podatnikowi został już przypisany indywidualny mikrorachunek nadany automatycznie, bez składania żadnych dodatkowych wniosków do urzędu skarbowego.

czytaj więcej

Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością

2019
Październik

Jeśli chcesz zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością, PAMIĘTAJ! nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, musisz poinformować go na piśmie o warunkach zatrudnienia.

czytaj więcej

Split payment – Mechanizm Podzielonej Płatności – nowe obowiązki od 1. listopada 2019 r.

2019
Październik

Split payment – Mechanizm Podzielonej Płatności. Od 01. listopada 2019 r. powstaje nowy obowiązek opłacania faktur zakupowych w nowej formie. Nazywa się ona „obowiązkowy split payment”.

czytaj więcej

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością

2019
Wrzesień

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON) udziela dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

czytaj więcej

Kasa rejestrująca w sprzedaży internetowej

2019
Sierpień

Czy musisz mieć kasę rejestrującą sprzedając przez internet?

czytaj więcej