Od 1 października obowiązuje nowa skala podatkowa dla podatku dochodowego od osób fizycznych z niższą stawką w wysokości 17%. Dotyczy ona dochodów osiąganych w ramach pierwszego progu podatkowego, czyli do wysokości 85 528 zł.

Obniżenie podatku dotyczy wszystkich, którzy uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Przede wszystkim pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów i przedsiębiorców rozliczających podatek według skali.

Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, czy ryczałtem. Tam stawki pozostają bez zmian.

Przepisy przejściowe – podatek 17,75%

Ponieważ stawka 17% ma zastosowanie za 3 ostatnie miesiące roku 2019 a za pierwsze 9 miesięcy zastosowanie miała stawka 18%, to efektywnie stawka podatku za cały rok wyniesie 17,75%.

Przydatne w związku z tym jest wnioskowanie do pracodawcy o pobór zaliczki podatku w wysokości 17,75% zamiast 17%, by uniknąć z końcem roku konieczności ewentualnych dopłat do podatku.

wzór wniosku

W 2020 r. stawka 17% będzie obowiązywała przez cały rok.

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Obowiązują nowe, wyższe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Podstawowe koszty zwiększają się ze 111,25 do 250 zł miesięcznie. Koszty podwyższone z kwoty 139,06 zł na 300 zł miesięcznie.

Zobacz obowiązujące koszty uzyskania przychodu

Niższa kwota zmniejszająca podatek

Natomiast zmniejszeniu ulega kwota zmniejszająca podatek, więc nie będzie można zredukować kwoty podatku tak, jak było to do tej pory.

Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek
od 1.10.2019
Kwota zmniejszająca podatek
od 1.01.2020
poniżej 8 000 zł1 420 zł1 360 zł
Powyżej 8 000 zł, a poniżej 13 000 zł1 420 zł  pomniejszone o 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł1 360 zł  pomniejszone o 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
Powyżej 13 000 zł, a poniżej 85 528 zł548,30 zł525,12 zł
Powyżej 85 528 zł, a poniżej 127 000 zł548,30 zł pomniejszone o 548,30 zł  × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł525,12 zł pomniejszone o 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
 
Zmiany obowiązują od 1 października 2019 r. i dotyczą wszelkich wynagrodzeń płatnych od tego dnia (w tym również za wrzesień 2019).

W razie pytań dotyczących zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, zachęcamy do kontaktu Kontakt