×

Delegowanie Pracowników

Transgraniczne delegowanie pracowników

Kancelaria Crede Experto specjalizuje się w delegowaniu pracowników za granicę. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz kompetencje pozwalające na udzielanie kompleksowych porad w tym zakresie.

zobacz naszą ofertę

Kancelaria Podatkowa

Księgowość zadowolonych klientów

Jesteśmy doświadczoną kancelarią, która zapewnia profesjonalizm i rzetelność w obsłudze klientów.

zobacz naszą ofertę

Dystans to nie problem

Obsługujemy firmy z terenu całej Polski

Jako fani nowoczesnych technologii udostępniamy klientom platformy do zdalnej wymiany dokumentacji, prowadzimy prace na wspólnych bazach danych, jak również współdzielimy oprogramowanie.

zobacz naszą ofertę

Usługi Księgowe

Pokierujemy Twoją firmę na właściwe tory

Od 2005 roku prowadzimy kompleksowe usługi księgowe. Pomagamy, wspieramy, a przede wszystkim, dzięki fachowemu doradztwu z zakresu księgowości, rozwijamy biznesy naszych klientów.

zobacz naszą ofertę
Kadry i Płace

Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem kadrowo-płacowym. Uwzględniamy aspekty danego zagadnienia i specyfikację problemu danego Klienta.

czytaj więcej
Księgowość

Usługi z zakresu księgowości zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.

czytaj więcej
Rachunkowość

Świadczymy działalność usługową w obszarze rachunkowości podatkowej według bieżących przepisów.

czytaj więcej

Crede Experto

Crede Experto jest wszechstronną firmą księgową i doradczą aktywnie wspierającą polskie firmy działającą na rynku polskim i europejskim od 2005r.

Biuro centralne mieści się w Łodzi, jednak w dobie komunikacji elektronicznej swobodnie współpracujemy z podmiotami z całej Polski i Europy.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów delegujących swoich pracowników za granicę. Mamy szerokie doświadczenie, praktykę i kontakty pozwalające na obsługę przedsiębiorstw w niemal każdym kraju europejskim.

Polscy klienci cenią nas za zaangażowanie, szeroką wiedzę i wszechstronne podejście do spraw ich przedsiębiorstw.

Wierzymy w zindywidualizowane podejście do każdej z firm – uwzględniające jej charakter, obecną pozycję na rynku, planowane kierunki rozwoju oraz specyfikę jej klientów i zatrudnianych pracowników.

czytaj więcej

Aktualności

2021Oktober

AURONS-NOUS LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE ?

Le 1er janvier 2022, il y aura lieu un changement important, concernant les dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (Journal officiel de 2020, pos. 870, tel que modifié), ci-après dénommée la loi. Il a été fait par la loi du 3 septembre 2021 modifiant la loi sur le système d’assurance sociale et certaines autres lois (JO 2021, pos. 1621), ci-après dénommée la loi modificative. Les nouvelles solutions visent à éliminer les abus et les pathologies.

2021Oktober

CZY CZEKA NAS REWOLUCJA W ŚWIADCZENIACH Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO?

1 stycznia 2022 r. nastąpi poważna zmiana przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 870 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą. Została ona dokonana przez ustawę z dnia 3 września 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1621), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Nowe rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nadużyć i patologii.

2021September

DÉCLARATION DES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE

Le résident fiscal polonais qui a gagné le revenu en France dans le cadre d’un contrat de travail doit tenir compte de la nécessité de régler l’impôt sur cette rémunération en France. Pour le faire, il convient d’appliquer la législation fiscale française qui précise, entre autres, les taux d’imposition, les déclarations des revenus appropriées, etc. Les réglementations polonaises ne s’appliquent pas ici.

2021September

ROZLICZENIE DOCHODÓW NIEREZYDENTÓW WE FRANCJI

Polski rezydent podatkowy, który we Francji uzyskał dochód z tytułu umowy o pracę, musi liczyć się z koniecznością rozliczenia podatku od tego wynagrodzenia we Francji. Powinno to nastąpić z zastosowaniem francuskich przepisów podatkowych określających m.in. stawki podatku, właściwe deklaracje podatkowe itp. Nie mają tutaj zastosowania polskie regulacje.

2021September

SIPSI

L’employeur qui détache les salariés en France est obligé de les déclarer sur SIPSI. Malheureusement, la mise en œuvre de cette obligation pose de nombreuses difficultés aux employeurs. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce qu’est SIPSI et comment respecter la nécessité d’effectuer la déclaration.

2021September

SIPSI

Pracodawca delegujący pracowników do Francji obowiązany jest ich zgłosić do SIPSI. Niestety realizacja przedmiotowego obowiązku nastręcza pracodawcom wielu trudności. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, czym jest SIPSI oraz wyjaśnić, jak wywiązać się z obowiązku zgłoszenia.

2021August

Paquet TVA E-COMMERCE

Ces derniers jours, les modifications de la TVA concernant le secteur du commerce électronique sont un sujet très intéressant pour les entrepreneurs vendant dans l’UE. Les termes mystérieux de VADI, VADBI, OSS, IOSS, ainsi que le nouveau rôle des interfaces électroniques dans le commerce sur Internet attirent particulièrement l’attention. Nous allons essayer de vous rapprocher de ce sujet.

2021August

Pakiet VAT E-COMMERCE

W ostatnich dniach tematem bardzo zajmującym przedsiębiorców sprzedających w UE są zmiany w podatku VAT dotyczące sektora e-Commerce. Uwagę zwracają zwłaszcza tajemnicze terminy: WSTO, SOTI, OSS, IOSS, a także nowa rola interfejsów elektronicznych w handlu przez Internet. Postaramy się przybliżyć Państwu ten temat.

2021August

LIMOSA

La Belgique devient une destination de plus en plus populaire en ce qui concerne le détachement de travailleurs. Avant que le salarié détaché ne commence à travailler dans ce pays, l’employeur doit accomplir un certain nombre de formalités. L’une d’entre elles est l’obligation de déclarer ces employés au moyen de la Limosa.

2021August

LIMOSA

Belgia staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem delegowania pracowników. Nim pracownik delegowany zacznie świadczyć pracę na terenie Belgii, pracodawca musi dopełnić szeregu formalności. Jednym z nich jest obowiązek zgłoszenia delegowanych pracowników do Limosy.

2021Juli

BTP

L’employeur qui détache les salariés travaillant sur le chantier en France est obligé d’obtenir la Carte BTP (la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics) pour chacun d’eux. Elle constitue la pièce d’identité professionnelle. Cependant, son objectif principal est de prévenir l’emploi illégal dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

2021Juli

BTP

Pracodawca delegujący do Francji pracowników budowlanych obowiązany jest uzyskać dla każdego z nich legitymację zawodową dla pracowników branży budowlanej i robót publicznych – w skrócie: Karta BTP (la carte d’identification professionnelle des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics – la Carte BTP). Stanowi ona dowód tożsamości zawodowej. Jednakże jej podstawowym celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie i przy robotach publicznych.

Porady Firmowe

2021
Oktober

AURONS-NOUS LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE ?

Le 1er janvier 2022, il y aura lieu un changement important, concernant les dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (Journal officiel de 2020, pos. 870, tel que modifié), ci-après dénommée la loi. Il a été fait par la loi du 3 septembre 2021 modifiant la loi sur le système d’assurance sociale et certaines autres lois (JO 2021, pos. 1621), ci-après dénommée la loi modificative. Les nouvelles solutions visent à éliminer les abus et les pathologies.

czytaj więcejzobacz wszystkie

Newsletter

Pozostańmy w kontakcie. Najnowsze informacje z życia firmy.

Zespół

Magdalena Grygorowicz

Dyrektor Zarządzający

Crede Experto