Prowadzenie księgowości

1. Księgi Rachunkowe

Oferta prowadzenia pełnej księgowości adresowana jest do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze tego typu podmiotów. Wykorzystując nowoczesne oprogramowanie, planując i podnosząc stale swoje kwalifikacje, staramy się zapewnić bezpieczeństwo i najlepszą obsługę firm prowadzących księgi handlowe.

Zakres świadczonych przez nas usług:

 • opracowujemy politykę rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzamy analizy, raporty, zestawienia pomocnicze oraz sprawozdania finansowe śródroczne na potrzeby Zarządu i Wspólników,
 • wykonujemy zamknięcie roku obrachunkowego podatkowego i rachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP i innych instytucji,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy Klientom zmiany w przepisach z obszaru księgowości oraz informujemy o ich skutkach,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach urzędowych,
 • prowadzimy obsługę podmiotów w zakresie księgowości również w języku angielskim i niemieckim.
2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Oferta prowadzenia pełnej księgowości w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (w skrócie PKPiR) adresowana jest do spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, przedsiębiorców indywidualnych prowadzących jednoosobową działalność, u których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro (w przeliczeniu na polską walutę).

Wielu naszych klientów prowadzi księgowość w tej formie, służymy im naszym szerokim doświadczeniem w obsłudze tego typu podmiotów. Wykorzystując nowoczesne oprogramowanie, planując i podnosząc stale swoje kwalifikacje, staramy się zapewnić bezpieczeństwo i najlepszą obsługę firm prowadzących rozliczających się na PKPiR.

Zakres świadczonych przez nas usług:

 • prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzamy analizy, raporty, zestawienia pomocnicze oraz sprawozdania finansowe śródroczne na potrzeby Właścicieli,
 • wykonujemy zamknięcie roku podatkowego wraz ze sporządzeniem rozliczenia rocznego,
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP i innych instytucji,
 • precyzyjnie i jasno komunikujemy Klientom zmiany w przepisach z obszaru księgowości oraz informujemy o ich skutkach,
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach urzędowych i bierzemy udział w postępowaniach kontrolnych,
 • prowadzimy obsługę podmiotów w zakresie księgowości również w języku angielskim i niemieckim.
3. Inne, ryczałt, najem prywatny, samoopodatkowanie, kryptowaluty

Potrzebujesz innego rodzaju usług księgowych – skontaktuj się z nami

Ten post dostępny jest także w języku: English Français