Niezależnie od kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, podatek budowlany w Niemczech obciąża wykonawcę w każdym przypadku świadczenia usług lub robót budowlanych na terenie Niemiec.

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, zleceniodawca jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy 15% wartości brutto wskazanej w wystawionym rachunku. Oczywiście ustawodawca niemiecki daje możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.

Kancelaria Crede Experto w ramach usługi zajmuje się uzyskaniem zaświadczenia o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych, a ponadto:

  • rejestracją firmy we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym,
  • rejestracją i składaniem okresowych sprawozdań,
  • na bieżąco komunikujemy zmiany w przepisach z obszaru podatku budowlanego oraz informujemy o ich skutkach.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français