×

Delegowanie Pracowników

Transgraniczne delegowanie pracowników

Kancelaria Crede Experto specjalizuje się w delegowaniu pracowników za granicę. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz kompetencje pozwalające na udzielanie kompleksowych porad w tym zakresie.

zobacz naszą ofertę

Kancelaria Podatkowa

Księgowość zadowolonych klientów

Jesteśmy doświadczoną kancelarią, która zapewnia profesjonalizm i rzetelność w obsłudze klientów.

zobacz naszą ofertę

Dystans to nie problem

Obsługujemy firmy z terenu całej Polski

Jako fani nowoczesnych technologii udostępniamy klientom platformy do zdalnej wymiany dokumentacji, prowadzimy prace na wspólnych bazach danych, jak również współdzielimy oprogramowanie.

zobacz naszą ofertę

Usługi Księgowe

Pokierujemy Twoją firmę na właściwe tory

Od 2005 roku prowadzimy kompleksowe usługi księgowe. Pomagamy, wspieramy, a przede wszystkim, dzięki fachowemu doradztwu z zakresu księgowości, rozwijamy biznesy naszych klientów.

zobacz naszą ofertę
Kadry i Płace

Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem kadrowo-płacowym. Uwzględniamy aspekty danego zagadnienia i specyfikację problemu danego Klienta.

czytaj więcej
Księgowość

Usługi z zakresu księgowości zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.

czytaj więcej
Rachunkowość

Świadczymy działalność usługową w obszarze rachunkowości podatkowej według bieżących przepisów.

czytaj więcej

Crede Experto

Crede Experto jest wszechstronną firmą księgową i doradczą aktywnie wspierającą polskie firmy działającą na rynku polskim i europejskim od 2005r.

Biuro centralne mieści się w Łodzi, jednak w dobie komunikacji elektronicznej swobodnie współpracujemy z podmiotami z całej Polski i Europy.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów delegujących swoich pracowników za granicę. Mamy szerokie doświadczenie, praktykę i kontakty pozwalające na obsługę przedsiębiorstw w niemal każdym kraju europejskim.

Polscy klienci cenią nas za zaangażowanie, szeroką wiedzę i wszechstronne podejście do spraw ich przedsiębiorstw.

Wierzymy w zindywidualizowane podejście do każdej z firm – uwzględniające jej charakter, obecną pozycję na rynku, planowane kierunki rozwoju oraz specyfikę jej klientów i zatrudnianych pracowników.

czytaj więcej

Aktualności

2021Listopad

CONVENTIONS COLLECTIVES EN FRANCE

Les conventions collectives sont très répandues en France. Elles modifient les règles du droit commun du travail. Pour cette raison, l’employeur polonais qui veut détacher des travailleurs en France doit déterminer si un tel accord s’applique dans un cas donné et quel est son contenu.

2021Listopad

UKŁADY ZBIOROWE WE FRANCJI

Układy zbiorowe są bardzo rozpowszechnione we Francji. Modyfikują one reguły powszechnego prawa pracy. Z tego powodu polski pracodawca, który chce delegować pracowników do Francji, powinien ustalić, czy w danym przypadku taki układ ma zastosowanie oraz jaka jest jego treść.

2021Listopad

OÙ TAXER LES VADI ?

Actuellement, la plupart des entrepreneurs qui fournissent des biens entre les pays de l’Union européenne se demandent : « leurs services constituent-ils une livraison intracommunautaire de biens à distance ? » et, en cas de réponse positive à la première question, « où une telle livraison doit-elle être taxée ? ». Cette question est extrêmement importante et nécessite une analyse approfondie de la législation et des circonstances de chaque cas.

2021Listopad

GDZIE OPODATKOWAĆ WSTO?

Obecnie większość przedsiębiorców dokonujących dostawy towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej zastanawia się: „czy ich usługi stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na odległość?” oraz, w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, „gdzie taka dostawa powinna zostać opodatkowana?”. Zagadnienie to jest niezwykle ważne i wymaga wnikliwej analizy przepisów oraz okoliczności każdego przypadku.

2021październik

EMPLOI D’UN ÉTRANGER QUI A LE VISA HUMANITAIRE

Les visas humanitaires constituent l’outil qui permet aux personnes demandant la protection internationale de séjourner légalement sur le territoire de la République de Pologne. Toutefois, cela ne fait que quelques mois que les titulaires de ce type de visa peuvent y travailler sans enfeindre la loi. Auparavant, la réglementation interdisait de les embaucher.

2021październik

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO WIZĘ HUMANITARNĄ

Wizy humanitarne są narzędziem umożliwiającym osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową  legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże, dopiero od kilku miesięcy osoby posiadające tego typu wizę, bez łamania prawa, mogą podjąć pracę w naszym kraju. Wcześniej przepisy nie pozwalały na ich zatrudnienie.

2021październik

AURONS-NOUS LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE ?

Le 1er janvier 2022, il y aura lieu un changement important, concernant les dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (Journal officiel de 2020, pos. 870, tel que modifié), ci-après dénommée la loi. Il a été fait par la loi du 3 septembre 2021 modifiant la loi sur le système d’assurance sociale et certaines autres lois (JO 2021, pos. 1621), ci-après dénommée la loi modificative. Les nouvelles solutions visent à éliminer les abus et les pathologies.

2021październik

CZY CZEKA NAS REWOLUCJA W ŚWIADCZENIACH Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO?

1 stycznia 2022 r. nastąpi poważna zmiana przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 870 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą. Została ona dokonana przez ustawę z dnia 3 września 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1621), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Nowe rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nadużyć i patologii.

2021wrzesień

DÉCLARATION DES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE

Le résident fiscal polonais qui a gagné le revenu en France dans le cadre d’un contrat de travail doit tenir compte de la nécessité de régler l’impôt sur cette rémunération en France. Pour le faire, il convient d’appliquer la législation fiscale française qui précise, entre autres, les taux d’imposition, les déclarations des revenus appropriées, etc. Les réglementations polonaises ne s’appliquent pas ici.

2021wrzesień

ROZLICZENIE DOCHODÓW NIEREZYDENTÓW WE FRANCJI

Polski rezydent podatkowy, który we Francji uzyskał dochód z tytułu umowy o pracę, musi liczyć się z koniecznością rozliczenia podatku od tego wynagrodzenia we Francji. Powinno to nastąpić z zastosowaniem francuskich przepisów podatkowych określających m.in. stawki podatku, właściwe deklaracje podatkowe itp. Nie mają tutaj zastosowania polskie regulacje.

2021wrzesień

SIPSI

L’employeur qui détache les salariés en France est obligé de les déclarer sur SIPSI. Malheureusement, la mise en œuvre de cette obligation pose de nombreuses difficultés aux employeurs. Ci-dessous, nous allons tenter de vous expliquer ce qu’est SIPSI et comment respecter la nécessité d’effectuer la déclaration.

2021wrzesień

SIPSI

Pracodawca delegujący pracowników do Francji obowiązany jest ich zgłosić do SIPSI. Niestety realizacja przedmiotowego obowiązku nastręcza pracodawcom wielu trudności. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, czym jest SIPSI oraz wyjaśnić, jak wywiązać się z obowiązku zgłoszenia.

Porady Firmowe

2021
Listopad

CONVENTIONS COLLECTIVES EN FRANCE

Les conventions collectives sont très répandues en France. Elles modifient les règles du droit commun du travail. Pour cette raison, l’employeur polonais qui veut détacher des travailleurs en France doit déterminer si un tel accord s’applique dans un cas donné et quel est son contenu.

czytaj więcejzobacz wszystkie

Newsletter

Pozostańmy w kontakcie. Najnowsze informacje z życia firmy.

Zespół

Magdalena Grygorowicz

Dyrektor Zarządzający

Crede Experto