Crede Experto - Biuro rachunkowe, usługi księgowe Łódź
×

Delegowanie Pracowników

Transgraniczne delegowanie pracowników

Kancelaria Crede Experto specjalizuje się w delegowaniu pracowników za granicę. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz kompetencje pozwalające na udzielanie kompleksowych porad w tym zakresie.

zobacz naszą ofertę

Kancelaria Podatkowa

Księgowość zadowolonych klientów

Jesteśmy doświadczoną kancelarią, która zapewnia profesjonalizm i rzetelność w obsłudze klientów.

zobacz naszą ofertę

Dystans to nie problem

Obsługujemy firmy z terenu całej Polski

Jako fani nowoczesnych technologii udostępniamy klientom platformy do zdalnej wymiany dokumentacji, prowadzimy prace na wspólnych bazach danych, jak również współdzielimy oprogramowanie.

zobacz naszą ofertę

Usługi Księgowe

Pokierujemy Twoją firmę na właściwe tory

Od 2005 roku prowadzimy kompleksowe usługi księgowe. Pomagamy, wspieramy, a przede wszystkim, dzięki fachowemu doradztwu z zakresu księgowości, rozwijamy biznesy naszych klientów.

zobacz naszą ofertę
Kadry i Płace

Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem kadrowo-płacowym. Uwzględniamy aspekty danego zagadnienia i specyfikację problemu danego Klienta.

czytaj więcej
Księgowość

Usługi z zakresu księgowości zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.

czytaj więcej
Rachunkowość

Świadczymy działalność usługową w obszarze rachunkowości podatkowej według bieżących przepisów.

czytaj więcej

Crede Experto

Crede Experto jest wszechstronną firmą księgową i doradczą aktywnie wspierającą polskie firmy działającą na rynku polskim i europejskim od 2005r.

Biuro centralne mieści się w Łodzi, jednak w dobie komunikacji elektronicznej swobodnie współpracujemy z podmiotami z całej Polski i Europy.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów delegujących swoich pracowników za granicę. Mamy szerokie doświadczenie, praktykę i kontakty pozwalające na obsługę przedsiębiorstw w niemal każdym kraju europejskim.

Polscy klienci cenią nas za zaangażowanie, szeroką wiedzę i wszechstronne podejście do spraw ich przedsiębiorstw.

Wierzymy w zindywidualizowane podejście do każdej z firm – uwzględniające jej charakter, obecną pozycję na rynku, planowane kierunki rozwoju oraz specyfikę jej klientów i zatrudnianych pracowników.

czytaj więcej

Aktualności

2022maj

ALLÉGEMENT POUR LE RETOUR

« L’allégement pour le retour » est l’une des nouveautés introduites dans le cadre de l’Ordre Polonais. Cette institution a pour but d’inciter les personnes habitant à l’étranger au retour en Pologne. Cependant, l’utilisation de cet allégement fiscal est soumise à de nombreuses conditions. Par conséquent, toutes les personnes qui souhaitent devenir résidentes fiscales en Pologne ne pourront pas bénéficier de l’exonération.

2022maj

ULGA NA POWRÓT

Jedną z nowości wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest „ulga na powrót”. Celem tej instytucji jest zachęcenie osób mieszkających za granicą do powrotu do Polski. Skorzystanie z ulgi obwarowane jest jednak wieloma warunkami. W konsekwencji nie każda osoba, która będzie chciała zostać rezydentem podatkowym w Polsce, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia.

2022maj

ENREGISTREMENT DU SÉJOUR AU DANEMARK

Les citoyens des États membres de l’UE peuvent librement arriver au Danemark et y travailler. En particulier, ils ne sont pas tenus d’obtenir le permis de travail. Cependant, ils doivent enregistrer leur séjour au Danemark. Cette obligation n’est pas en conflit avec la libre circulation des personnes qui constitue l’un des principaux piliers de l’UE.

2022maj

ZAREJESTROWANIE POBYTU W DANII

Obywatele Państw Członkowskich UE mogą swobodnie przyjeżdżać do Danii i podejmować tam pracę. W szczególności nie ciąży na nich powinność uzyskania pozwolenia na pracę. Powinni oni jednak zarejestrować swój pobyt w Danii. Przedmiotowy obowiązek nie stoi w sprzeczności ze swobodą przepływu osób, stanowiącą jeden z głównych filarów UE.

2022kwiecień

RÉGIME DES TIMBRES FIDÉLITÉ EN BELGIQUE

En Belgique, il existe le régime des timbres fidélité dans le secteur de la construction. Il a pour but de fournir une prestation supplémentaire annuelle aux personnes employées sur les chantiers et de les motiver à travailler. Ce système s’applique aux employeurs nationaux et étrangers qui détachent des salariés en Belgique pour y exercer un travail.

2022kwiecień

SYSTEM STEMPLI LOJALNOŚCIOWYCH W BELGII

W Belgii, w branży budowlanej, funkcjonuje system stempli lojalnościowych. Ma on za zadanie zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowach dodatkowe świadczenie roczne oraz motywować ich do pracy. Przedmiotowemu systemowi podlegają zarówno pracodawcy krajowi, jak i zagraniczni delegujący pracowników do pracy w Belgii.

2022kwiecień

COMMENT OBTENIR LE NUMÉRO PESEL POUR LE SALARIÉ ÉTRANGER ?

Un étranger qui vient en Pologne pour commencer à y travailler n’a pas le numéro PESEL. Toutefois, il doit l’obtenir. Cela est nécessaire pour beaucoup d’affaires officielles et de formalités dans ce pays. Ci-dessous, nous allons expliquer ce qu’est le numéro PESEL et comment le recevoir.

2022kwiecień

JAK UZYSKAĆ NUMER PESEL DLA PRACOWNIKA – CUDZOZIEMCA?

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu podjęcia tutaj pracy nie posiada numeru PESEL. Powinien go jednak uzyskać. Jest on bowiem niezbędny do załatwienia wielu spraw urzędowych i formalności na terenie naszego kraju. Poniżej wyjaśnimy, czym jest numer PESEL i jak go uzyskać.

2022kwiecień

IMPOSITION DU TÉLÉTRAVAIL EFFECTUÉ DEPUIS UN TERRITOIRE D’UN PAYS AUTRE QUE LA POLOGNE

Il ne fait pas de doute que la pandémie de Covid-19 a généralisé le télétravail. Cependant, il convient de noter qu’avant même la pandemie, cette forme d’activité était déjà très populaire dans certains secteurs, par exemple en matière d’informatique. La possibilité de travailler dans un lieu autre que le siège ou la succursale de l’employeur constitue son avantage incontestable. Le salarié peut également effectuer le télétravail depuis un territoire d’un pays autre que l’État où l’employeur a son siège. Toutefois, la situation de ce type soulève certaines questions concernant le mode d’imposition de la rémunération d’un tel travailleur.

2022kwiecień

OPODATKOWANIE PRACY ZDALNEJ ŚWIADCZONEJ Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA NIŻ POLSKA

Nie ma wątpliwości, iż pandemia COVID-19 upowszechniła pracę zdalną. Należy jednak zauważyć, iż jeszcze przed pandemią taka forma pracy była już bardzo popularna w niektórych branżach np. informatycznej. Jej niewątpliwym plusem jest bowiem możliwość świadczenia przez pracownika pracy w innym miejscu niż siedziba lub oddział pracodawcy. Pracownik może wykonywać pracę zdalną również z terytorium innego państwa niż państwo, w którym siedzibę ma pracodawca. W takim przypadku pojawiają się jednak wątpliwości co do sposobu opodatkowania wynagrodzenia takiego pracownika.

2022marzec

SÉCURITÉ SOCIALE EN FRANCE

En général, les employeurs qui détachent des salariés en France demandent les certificats A1 à ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – l’Institution des Assurances Sociales polonaise). Sur cette base, les cotisations de sécurité sociale et d’assurance maladie des travailleurs délégués sont versées en Pologne. Cependant, il peut arriver que ZUS refuse de délivrer le certificat A1 et que l’employeur soit tenu de payer des cotisations en France. Alors, la question suivante apparaît : quel est le système de sécurité sociale en France ?

2022marzec

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE WE FRANCJI

Zazwyczaj pracodawcy delegujący pracowników do Francji występują do ZUS o zaświadczenia A1. Na ich podstawie składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za pracowników delegowanych są opłacane w Polsce. Może się jednak zdarzyć, iż ZUS odmówi wydania zaświadczenia A1 i pracodawca jest zmuszony opłacać składki we Francji. Pojawia się wtedy pytanie: jak wygląda system zabezpieczeń społecznych we Francji?

Porady Firmowe

2022
maj

ALLÉGEMENT POUR LE RETOUR

« L’allégement pour le retour » est l’une des nouveautés introduites dans le cadre de l’Ordre Polonais. Cette institution a pour but d’inciter les personnes habitant à l’étranger au retour en Pologne. Cependant, l’utilisation de cet allégement fiscal est soumise à de nombreuses conditions. Par conséquent, toutes les personnes qui souhaitent devenir résidentes fiscales en Pologne ne pourront pas bénéficier de l’exonération.

czytaj więcejzobacz wszystkie

Newsletter

Pozostańmy w kontakcie. Najnowsze informacje z życia firmy.

Zespół

Magdalena Grygorowicz

Dyrektor Zarządzający

Crede Experto