Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON) istnieje od 1991 r., jest funduszem, który ułatwia osobom z niepełnosprawnością uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. PFRON zajmuje się dystrybucją i gromadzeniem środków na rehabilitację społeczną oraz aktywację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Zakres świadczonych przez nas usług:

Przygotowywanie i wysyłanie:

  • wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością,
  • wniosków z informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników z niepełnosprawnością,
  • wniosków osób z niepełnosprawnością wykonujących działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

PFRON Dodatkowo:

  • doradzamy w zakresie przepisów dotyczących pracy osób z niepełnosprawnością, w tym dodatkowych uprawnień pracowniczych oraz orzeczeń o niepełnosprawności,
  • koordynujemy procedury związane z uzyskaniem bądź utratą statusu zakładu pracy chronionej.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français