Nasza Kancelaria przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i pracowników.

W ramach oferowanych szkoleń BHP w firmie:

  • planujemy, organizujemy i przeprowadzamy szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowujemy, raportujemy i nadzorujemy dokumentację z zakresu BHP wynikającą z Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przygotowujemy ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • pomagamy przy tworzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu BHP.

Ponadto:

Kontrolujemy, doradzamy i zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i higieny pracy zgodnych z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP przeprowadzamy w siedzibie firmy lub zdalnie.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français