Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników.

Oferujemy szkolenia BHP w firmie:

  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych w zakresie BHP zgodnych z obowiązującymi przepisami,
  • opracowanie, raportowanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • pomoc przy tworzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu BHP.

Ponadto:

Kontrolujemy, doradzamy i zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i higieny pracy zgodnych z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia BHP przeprowadzamy w siedzibie firmy lub zdalnie.

Podziel się z innymi: