1 lipca 2023 r. nastąpił wzrost świadczeń dla osób bezrobotnych we Francji. Rzeczona zmiana spowodowana jest bardzo wysoką inflacją.

1. Powody zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych

W związku z inflacją, Unédic podjął decyzję o zmianie wysokości świadczeń dla osób bezrobotnych. Do podjęcia przedmiotowej decyzji Unédic był upoważniony na podstawie dekretu z dnia 28 lipca 2019 r.

2. Zmiana minimalnego świadczenia dla bezrobotnych

Od 1 lipca 2023 r. kwota minimalnego świadczenia dla bezrobotnych wynosi 31,59 euro dziennie. Przed zmianą minimalne świadczenie wynosiło 31,00 euro. Świadczenie wzrosło zatem o 0,59 euro, tj. 1,9%. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż na Majotcie obowiązuje inna kwota minimalnego świadczenia dla bezrobotnych. Obecnie wynosi ono 15,78 euro na dzień. Przed podwyżką wypłacane ono było w kwocie 15,20 euro.

3. Wzrost innych świadczeń dla bezrobotnych

Zmianie uległa stała część dodatku z tytułu powrotu do pracy (ARE). Przed 1 lipca 2023 r. wynosił on 12,71 euro. Obecnie wypłacane jest ono w kwocie 12,95 euro dziennie.

Dodatek za pomoc w szkoleniu w zakresie powrotu do pracy (ARE-F) wzrósł do kwoty 22,61 euro dziennie. Dotychczas wynosił on 22,19 euro. Na Majotcie kwota przedmiotowego świadczenia wzrosła z kwoty 10,89 euro dziennie do kwoty 11,31 euro dziennie.

Minimalny próg dotyczący zastosowania współczynnika degresywności wzrósł do kwoty 63,72 euro. Przed zmianą wynosił on 62,53 euro.

4. Nota prawna

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Publikowanie bądź powielanie niniejszego opracowania lub jego części, przytaczanie opinii, jak również rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób informacji w nim zawartych bez pisemnej zgody Crede sp. z o.o. jest zabronione.

Ten post dostępny jest także w języku: English Français